Grafik na nowy sezon, ważny od 30.08.2021 – Zapisy trwają