Regulamin

1. Regulamin określa zasady sprzedaży wejściówek/karnetów na zajęcia, wydarzenia i warsztaty organizowane przez 3arte

2. 3arte Dance&Event Center prowadzi sprzedaż Biletów wysyłanych elektronicznie na witrynie www.3arte.pl

3. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.3arte.pl

4. Aby zamówić publikacje metodą on-line należy:
– wybrać wydarzenie/ karnet na który chcemy się zapisać
– wybrać sposób zapłaty oraz formę płatności
– wypełnić formularz zamówienia,
– zatwierdzić formularz zamówienia.

5. Umowa z Klientem jest zawarta w momencie, kiedy system Płatności IMoje wyśle potwierdzenie zapłaty poprzez e-mail

6. Klient może wybrać następujące formy płatności:
Płatność online

7. Do zamówień indywidualnych wystawiany jest paragon fiskalny (na życzenie Zamawiającego faktura VAT), dla przedsiębiorcy faktura VAT.

8. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.

9. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Są one wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówienia

Zwroty i Reklamacje

11. Jeżeli Klient po zakupie Biletu rozmyśli się z udziału z wydarzenia , ma prawo do zgłoszenia rezygnacji  nie później niż na jeden dzień przed datą imprezy

12.Wszystkie Reklamacje dotyczące zakupu proszę kierować na adres biuro@3arte.pl– podając w tytule adres e-mail który został użyty w trakcie płatności oraz nazwę wykupionego biletu. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty wysłania maila.

13. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zakres przetwarzanych danych osobowych na potrzeby zamowienia to imię i nazwisko, adres, numer telefonu

3arte Dance&Events Center informuje że bezpośrednim sprzedawcą jest 3arte nip 6443308705 ,Matejki 31/27 41-219 Sosnowiec