Regulamin

1. Regulamin określa zasady sprzedaży wejściówek na wydarzenia i warsztaty organizowane przez KS 3arte Arena Gliwice

2. KS 3arte Arena Gliwice prowadzi sprzedaż Biletów wysyłanych elektronicznie na witrynie www.3arte.pl

3. Zamówienia należy składać za pośrednictwem strony internetowej www.3arte.pl

4. Aby zamówić publikacje metodą on-line należy:
– wybrać wydarzenie na który chcemy się zapisać
– wybrać sposób zapłaty oraz formę płatności
– wypełnić formularz zamówienia,
– zatwierdzić formularz zamówienia.

5. Umowa z Klientem jest zawarta w momencie, kiedy system Płatności IMoje wyśle potwierdzenie zapłaty poprzez e-mail

6. Klient może wybrać następujące formy płatności:
-przedpłata na konto

– Płatność Blik

-Płatność Kartą

7. Do zamówień indywidualnych wystawiany jest paragon fiskalny (na życzenie Zamawiającego faktura VAT), dla przedsiębiorcy faktura VAT.

8. Złożenie przez Klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją wszystkich postanowień regulaminu. Zamawiający zobowiązany jest do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych wskazanych w formularzu zamówienia.

9. Dane osobowe Klienta podlegają ochronie zgodnie z obowiązującym prawem. Są one wykorzystane wyłącznie do realizacji zamówienia

Zwroty i Reklamacje

11. Jeżeli Klient po zakupie Biletu rozmyśli się z udziału z wydarzenia , ma prawo do zgłoszenia rezygnacji  nie później niż na jeden dzień przed datą imprezy

12.Wszystkie Reklamacje dotyczące zakupu proszę kierować na adres aburczy@arenagliwice.com – podając w tytule adres e-mail który został użyty w trakcie płatności oraz nazwę wykupionego biletu. Termin rozpatrywania reklamacji wynosi 14 dni od daty wysłania maila.

13. Sądem właściwym dla rozpatrywania ewentualnych sporów wynikających z realizacji umowy zakupu jest sąd właściwy dla siedziby wykonawcy usługi.

14. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego  i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Zakres przetwarzanych danych osobowych na potrzeby zamowienia to imię i nazwisko, adres, numer telefonu

KS 3arte Arena Gliwice informuje że bezpośrednim sprzedawcą jest firma Arena Operator sp. z o.o

KRS 0000726543 NIP 6312679016, REGON 369909026 Z siedzibą przy ulicy Bojkowskiej 59c 44-100 Głowice

Gliwice, 01.09.2020